Chemia dla przemysłu

Przygotuj się do ostatniego terminu rejestracji chemikaliów.

Wszystkie substancje chemiczne wytwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub importowane do niego w ilości od 1 do 100 ton rocznie muszą zostać zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) do dnia 31 maja 2018 r.

Czytaj więcej...

Co zrobić, by mróz, śnieg i lód nie spowodowały przestojów w pracy wózków widłowych?

Niska temperatura, ograniczona widoczność i śliska nawierzchnia mogą powodować awarie i znacząco skrócić czas życia pojazdu. Jak zatem przygotować urządzenia magazynowe do zimy, tak by nie martwić się o ewentualne przestoje w pracy spowodowane awariami lub złym samopoczuciem operatorów?

Czytaj więcej...

W najbliższych latach miliardy euro popłyną na wsparcie innowacji w Polsce.

Według szacunków podanych przez NCBR około piętnaście miliardów euro może być wydane w Polsce do 2020 roku na wsparcie innowacyjnych projektów realizowanych głównie przez przedsiębiorstwa oraz uczelnie i instytuty badawcze. Prawie 4,5 mld euro mają stanowić fundusze unijne.

Czytaj więcej...

Polski system wsparcia badań i rozwoju jest zbyt uzależniony od dotacji unijnych.

Deloitte: Polska, przykładem innowacyjnych gospodarek powinna uzupełnić system wsparcia badań i rozwoju o ulgi podatkowe

Czytaj więcej...