Chemia dla przemysłu

Przygotuj się do ostatniego terminu rejestracji chemikaliów.

Wszystkie substancje chemiczne wytwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub importowane do niego w ilości od 1 do 100 ton rocznie muszą zostać zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) do dnia 31 maja 2018 r.

Jest to termin ostateczny dla chemikaliów objętych rozporządzeniem REACH. Rejestracja ma uzupełnić gromadzenie danych dotyczących substancji wytwarzanych lub stosowanych w Europie oraz przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Aby pozostać legalnie na rynku, przedsiębiorstwa muszą w terminie dokonać rejestracji. Ponadto dzięki rejestracji chemikaliów przedsiębiorstwa będą mogły pokazać swoim klientom, że są odpowiedzialnymi dostawcami, którzy przyczyniają się do bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Pierwszy etap rejestracji REACH, której termin upływa w 2018 r., polega na poznaniu swojego portfolio i rozpoczęciu przygotowań. Przedsiębiorstwa powinny przeanalizować wielkość sprzedaży i produkcji w ramach swojego portfolio substancji, zweryfikować swoje zobowiązania wynikające z rozporządzenia REACH oraz sporządzić plan zarządzania rejestracją swoich chemikaliów w ramach ostatecznego terminu. Prawidłowa identyfikacja substancji na tym wczesnym etapie ma kluczowe znaczenie dla całego procesu rejestracji.

ECHA, państwa członkowskie i organizacje branżowe są po to, aby pomóc potencjalnym rejestrującym, a nowy dział wsparcia na stronie internetowej ECHA pomoże im spełnić obowiązki rejestracyjne. Dalsze wsparcie praktyczne będzie udzielane stopniowo w kolejnych latach. Na stronach internetowych REACH 2018 można znaleźć wszelkie istotne informacje.

W środę 24 czerwca o godzinie 11.00 (czasu helsińskiego) odbędzie się seminarium internetowe poświęcone pierwszemu etapowi procesu rejestracji. Podczas tego seminarium będzie można dowiedzieć się, które substancje wymagają rejestracji, jakie informacje będą potrzebne oraz jakie elementy składają się na koszt rejestracji. Przedsiębiorstwa uczestniczące w seminarium będą mogły zadać pytania ekspertom ECHA.

Ostatni termin rejestracji w ramach REACH upływa w dniu 31 maja 2018 r. Termin ten obowiązuje przedsiębiorstwa, które wytwarzają lub importująsubstancje chemiczne w niewielkiej ilości, tj. 1–100 ton rocznie. Przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość tego, że obowiązki odnoszące się do substancji w ilości 10–100 ton są znacznie bardziej wymagające w porównaniu do kategorii 1–10 ton.

W styczniu 2015 r. ECHA opublikowała Plan działania REACH do 2018 r., który zakłada podział rejestracji na siedem etapów oraz opisuje najważniejsze kroki w ramach poszczególnych etapów i działania wspierające, które ECHA chce zaoferować rejestrującym.

Informacje dodatkowe

Zarejestruj się teraz: Seminarium internetowe REACH 2018: Poznaj swoje portfolio i zacznij przygotowania http://echa.europa.eu/pl/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach- 2018-know-your-portfolio-and-start-preparing-now

Strony internetowe REACH 2018 http://echa.europa.eu/pl/reach-2018

Centra informacyjne http://echa.europa.eu/pl/support/helpdesks/

Newsletter ECHA – REACH http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach

Dodatkowe informacje dla mediów http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018

Źródło: www.reach.gov.pl