Chemia dla przemysłu
Wyników 1 - 3 z 3

Alkohole

Numer CAS: 
100-51-6
Numer WE: 
202-859-9
Wzór chemiczny: 
C7H8O
Numer indeksu: 
603-057-00-5
Numer CAS: 
9002-89-5
Numer WE: 
-
Wzór chemiczny: 
(C2H4O)x
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
112-92-5
Numer WE: 
204-017-6
Wzór chemiczny: 
C18H38O
Numer indeksu: 
-