Chemia dla przemysłu
Wyników 1 - 2 z 2

Fenole

Numer CAS: 
108-95-2
Numer WE: 
203-632-7
Wzór chemiczny: 
C6H6O
Numer indeksu: 
604-001-00-2
Cena / l:150,00 zł
Numer CAS: 
108-46-3
Numer WE: 
203-585-2
Wzór chemiczny: 
C6H6O2
Numer indeksu: 
604-010-00-1