Chemia dla przemysłu
Wyników 1 - 10 z 10

Inne

Numer CAS: 
62-56-6
Numer WE: 
200-543-5
Wzór chemiczny: 
CH4N2S
Numer indeksu: 
612-082-00-0
Numer CAS: 
7722-84-1
Numer WE: 
231-765-0
Wzór chemiczny: 
H2O2
Numer indeksu: 
008-003-00-9

Jod

Numer CAS: 
7553-56-2
Numer WE: 
231-442-4
Wzór chemiczny: 
I2
Numer indeksu: 
053-001-00-3
Numer CAS: 
122-52-1
Numer WE: 
204-552-5
Wzór chemiczny: 
C6H15O3P
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
141-43-5
Numer WE: 
205-483-3
Wzór chemiczny: 
C2H7NO
Numer indeksu: 
603-030-00-8
Numer CAS: 
75-15-0
Numer WE: 
200-843-6
Wzór chemiczny: 
CS2
Numer indeksu: 
006-003-00-3
Numer CAS: 
7719-09-7
Numer WE: 
231-748-8
Wzór chemiczny: 
Cl2OS
Numer indeksu: 
016-015-00-0
Numer CAS: 
108-24-7
Numer WE: 
203-564-8
Wzór chemiczny: 
C4H6O3
Numer indeksu: 
607-008-00-9
Numer CAS: 
62-53-3
Numer WE: 
200-539-3
Wzór chemiczny: 
C6H7N
Numer indeksu: 
612-008-00-7
Numer CAS: 
107-07-3
Numer WE: 
203-459-7
Wzór chemiczny: 
C2H5ClO
Numer indeksu: 
603-028-00-7