Chemia dla przemysłu
Wyników 1 - 3 z 3

Metale

Numer CAS: 
7440-31-5
Numer WE: 
231-141-8
Wzór chemiczny: 
Sn
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7439-95-4
Numer WE: 
231-104-6
Wzór chemiczny: 
Mg
Numer indeksu: 
012-001-00-3
Numer CAS: 
7440-23-5
Numer WE: 
231-132-9
Wzór chemiczny: 
Na
Numer indeksu: 
011-001-00-0