Chemia dla przemysłu

Alkohol poliwinylowy

Numer CAS: 
9002-89-5
Numer WE: 
-
Wzór chemiczny: 
(C2H4O)x
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Polyvinyl alcohol, Poly(vinyl alcohol)
Inne nazwy: 
Poli(alkohol winylowy), PVA
Parametr Wartość
Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Worki 25 kg