Chemia dla przemysłu

Alkohol stearylowy

Numer CAS: 
112-92-5
Numer WE: 
204-017-6
Wzór chemiczny: 
C18H38O
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Stearyl alcohol, octadecan-1-ol
Inne nazwy: 
Alkohol oktadecylowy, oktadekan-1-ol
Parametr Wartość
Wygląd klarowna, bezbarwna ciecz

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Worki 25 kg