Chemia dla przemysłu

Cytrynian trójsodowy

Numer CAS: 
68-04-2
Numer WE: 
200-675-3
Wzór chemiczny: 
C6H5Na3O7
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Trisodium citrate, E331
Inne nazwy: 
Cytrynian trisodowy, E331
Parametr Wartość
Wygląd białe kryształki lub proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.
Worki 25 kg