Chemia dla przemysłu

Kwas aminooctowy

Numer CAS: 
56-40-6
Numer WE: 
200-272-2
Wzór chemiczny: 
C2H5NO2
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Aminoacetic acid, glycine, glycocoll
Inne nazwy: 
Glicyna, glikokol
Parametr Wartość
Wygląd biały , krystaliczny proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Brak doniesień o niepożądanych skutkach lub krytycznych zagrożeniach.
Słoik 1000 ml