Chemia dla przemysłu
Strona 1 z 4
Wyników 1 - 20 z 70

Numer CAS: 
123-91-1
Numer WE: 
204-661-8
Wzór chemiczny: 
C4H8O2
Numer indeksu: 
603-024-00-5
Numer CAS: 
107-07-3
Numer WE: 
203-459-7
Wzór chemiczny: 
C2H5ClO
Numer indeksu: 
603-028-00-7
Numer CAS: 
67-64-1
Numer WE: 
200-662-2
Wzór chemiczny: 
C3H6O
Numer indeksu: 
606-001-00-8
Numer CAS: 
75-05-8
Numer WE: 
200-835-2
Wzór chemiczny: 
C2H3N
Numer indeksu: 
608-001-00-3
Numer CAS: 
100-51-6
Numer WE: 
202-859-9
Wzór chemiczny: 
C7H8O
Numer indeksu: 
603-057-00-5
Numer CAS: 
9002-89-5
Numer WE: 
-
Wzór chemiczny: 
(C2H4O)x
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
112-92-5
Numer WE: 
204-017-6
Wzór chemiczny: 
C18H38O
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
1341-49-7
Numer WE: 
215-676-4
Wzór chemiczny: 
H5F2N
Numer indeksu: 
009-009-00-4
Numer CAS: 
62-53-3
Numer WE: 
200-539-3
Wzór chemiczny: 
C6H7N
Numer indeksu: 
612-008-00-7
Numer CAS: 
6484-52-2
Numer WE: 
229-347-8
Wzór chemiczny: 
H4N2O3
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7757-79-1
Numer WE: 
231-818-8
Wzór chemiczny: 
KNO3
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
108-24-7
Numer WE: 
203-564-8
Wzór chemiczny: 
C4H6O3
Numer indeksu: 
607-008-00-9
Numer CAS: 
10108-64-2
Numer WE: 
233-296-7
Wzór chemiczny: 
CdCl2
Numer indeksu: 
048-008-00-3
Numer CAS: 
7758-89-6
Numer WE: 
231-842-9
Wzór chemiczny: 
ClCu
Numer indeksu: 
029-001-00-4
Numer CAS: 
7447-39-4
Numer WE: 
231-210-2
Wzór chemiczny: 
Cl2Cu
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7718-54-9
Numer WE: 
231-743-0
Wzór chemiczny: 
Cl2Ni
Numer indeksu: 
028-011-00-6
Numer CAS: 
7719-09-7
Numer WE: 
231-748-8
Wzór chemiczny: 
Cl2OS
Numer indeksu: 
016-015-00-0
Numer CAS: 
67-66-3
Numer WE: 
200-663-8
Wzór chemiczny: 
CHCl3
Numer indeksu: 
602-006-00-4
Numer CAS: 
7789-00-6
Numer WE: 
232-140-5
Wzór chemiczny: 
CrK2O4
Numer indeksu: 
024-006-00-8
Numer CAS: 
557-21-1
Numer WE: 
209-162-9
Wzór chemiczny: 
C2N2Zn
Numer indeksu: 
006-007-00-5
Strona 1 z 4