Chemia dla przemysłu
Strona 1 z 4
Wyników 1 - 20 z 70

Numer CAS: 
13746-66-2
Numer WE: 
237-323-3
Wzór chemiczny: 
C6FeK3N6
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
6381-92-6
Numer WE: 
205-358-3
Wzór chemiczny: 
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
108-88-3
Numer WE: 
203-625-9
Wzór chemiczny: 
C7H8
Numer indeksu: 
601-021-00-3
Numer CAS: 
21908-53-2
Numer WE: 
244-654-7
Wzór chemiczny: 
HgO
Numer indeksu: 
080-002-00-6
Numer CAS: 
1309-48-4
Numer WE: 
215-171-9
Wzór chemiczny: 
MgO
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7772-98-7
Numer WE: 
231-867-5
Wzór chemiczny: 
Na2O3S2
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
62-56-6
Numer WE: 
200-543-5
Wzór chemiczny: 
CH4N2S
Numer indeksu: 
612-082-00-0
Numer CAS: 
109-99-9
Numer WE: 
203-726-8
Wzór chemiczny: 
C4H8O
Numer indeksu: 
603-025-00-0
Numer CAS: 
7440-23-5
Numer WE: 
231-132-9
Wzór chemiczny: 
Na
Numer indeksu: 
011-001-00-0
Numer CAS: 
7786-81-4
Numer WE: 
232-104-9
Wzór chemiczny: 
NiSO4
Numer indeksu: 
028-009-00-5
Numer CAS: 
7784-24-9
Numer WE: 
233-141-3
Wzór chemiczny: 
AlK(SO4)2·12H2O
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
10043-67-1
Numer WE: 
233-141-3
Wzór chemiczny: 
AlK(SO4)2
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
540-72-7
Numer WE: 
208-754-4
Wzór chemiczny: 
NaSCN
Numer indeksu: 
615-030-00-5
Numer CAS: 
333-20-0
Numer WE: 
206-370-1
Wzór chemiczny: 
KSCN
Numer indeksu: 
615-030-00-5
Numer CAS: 
1762-95-4
Numer WE: 
217-175-6
Wzór chemiczny: 
NH4SCN
Numer indeksu: 
615-004-00-3
Cena / l:150,00 zł
Numer CAS: 
108-46-3
Numer WE: 
203-585-2
Wzór chemiczny: 
C6H6O2
Numer indeksu: 
604-010-00-1
Numer CAS: 
7778-77-0
Numer WE: 
231-913-4
Wzór chemiczny: 
KH2PO4
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7775-14-6
Numer WE: 
231-890-0
Wzór chemiczny: 
Na2O4S2
Numer indeksu: 
016-028-00-1
Numer CAS: 
141-78-6
Numer WE: 
205-500-4
Wzór chemiczny: 
C4H8O2
Numer indeksu: 
607-022-00-5
Numer CAS: 
75-52-5
Numer WE: 
200-876-6
Wzór chemiczny: 
CH3NO2
Numer indeksu: 
609-036-00-7
Strona 1 z 4