Chemia dla przemysłu
Strona 1 z 4
Wyników 1 - 20 z 70

Numer CAS: 
9002-89-5
Numer WE: 
-
Wzór chemiczny: 
(C2H4O)x
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
112-92-5
Numer WE: 
204-017-6
Wzór chemiczny: 
C18H38O
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
107-07-3
Numer WE: 
203-459-7
Wzór chemiczny: 
C2H5ClO
Numer indeksu: 
603-028-00-7
Numer CAS: 
75-15-0
Numer WE: 
200-843-6
Wzór chemiczny: 
CS2
Numer indeksu: 
006-003-00-3
Numer CAS: 
122-52-1
Numer WE: 
204-552-5
Wzór chemiczny: 
C6H15O3P
Numer indeksu: 
-

Jod

Numer CAS: 
7553-56-2
Numer WE: 
231-442-4
Wzór chemiczny: 
I2
Numer indeksu: 
053-001-00-3
Numer CAS: 
7719-09-7
Numer WE: 
231-748-8
Wzór chemiczny: 
Cl2OS
Numer indeksu: 
016-015-00-0
Numer CAS: 
62-53-3
Numer WE: 
200-539-3
Wzór chemiczny: 
C6H7N
Numer indeksu: 
612-008-00-7
Numer CAS: 
62-56-6
Numer WE: 
200-543-5
Wzór chemiczny: 
CH4N2S
Numer indeksu: 
612-082-00-0
Numer CAS: 
141-43-5
Numer WE: 
205-483-3
Wzór chemiczny: 
C2H7NO
Numer indeksu: 
603-030-00-8
Numer CAS: 
7722-84-1
Numer WE: 
231-765-0
Wzór chemiczny: 
H2O2
Numer indeksu: 
008-003-00-9
Numer CAS: 
7601-90-3
Numer WE: 
231-512-4
Wzór chemiczny: 
HClO4
Numer indeksu: 
017-006-00-4
Numer CAS: 
56-40-6
Numer WE: 
200-272-2
Wzór chemiczny: 
C2H5NO2
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
16961-83-4
Numer WE: 
241-034-8
Wzór chemiczny: 
H2F6Si
Numer indeksu: 
009-011-00-5
Numer CAS: 
108-24-7
Numer WE: 
203-564-8
Wzór chemiczny: 
C4H6O3
Numer indeksu: 
607-008-00-9
Numer CAS: 
121-57-3
Numer WE: 
204-482-5
Wzór chemiczny: 
C6H7NO3S
Numer indeksu: 
612-014-00-X
Numer CAS: 
79-09-4
Numer WE: 
201-176-3
Wzór chemiczny: 
C3H6O2
Numer indeksu: 
607-089-00-0
Numer CAS: 
69-72-7
Numer WE: 
200-712-3
Wzór chemiczny: 
C7H6O3
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
76-03-9
Numer WE: 
200-927-2
Wzór chemiczny: 
C2HCl3O2
Numer indeksu: 
607-004-00-7
Numer CAS: 
7440-23-5
Numer WE: 
231-132-9
Wzór chemiczny: 
Na
Numer indeksu: 
011-001-00-0
Strona 1 z 4