Chemia dla przemysłu
Strona 1 z 4
Wyników 1 - 20 z 70

Cena / kg:80,00 zł
Numer CAS: 
7681-82-5
Numer WE: 
231-679-3
Wzór chemiczny: 
NaI
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
107-07-3
Numer WE: 
203-459-7
Wzór chemiczny: 
C2H5ClO
Numer indeksu: 
603-028-00-7
Cena / l:150,00 zł
Numer CAS: 
108-46-3
Numer WE: 
203-585-2
Wzór chemiczny: 
C6H6O2
Numer indeksu: 
604-010-00-1
Numer CAS: 
75-15-0
Numer WE: 
200-843-6
Wzór chemiczny: 
CS2
Numer indeksu: 
006-003-00-3
Numer CAS: 
1762-95-4
Numer WE: 
217-175-6
Wzór chemiczny: 
NH4SCN
Numer indeksu: 
615-004-00-3
Numer CAS: 
7778-50-9
Numer WE: 
231-906-6
Wzór chemiczny: 
K2Cr2O7
Numer indeksu: 
024-002-00-6
Numer CAS: 
122-52-1
Numer WE: 
204-552-5
Wzór chemiczny: 
C6H15O3P
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
333-20-0
Numer WE: 
206-370-1
Wzór chemiczny: 
KSCN
Numer indeksu: 
615-030-00-5

Jod

Numer CAS: 
7553-56-2
Numer WE: 
231-442-4
Wzór chemiczny: 
I2
Numer indeksu: 
053-001-00-3
Numer CAS: 
109-99-9
Numer WE: 
203-726-8
Wzór chemiczny: 
C4H8O
Numer indeksu: 
603-025-00-0
Numer CAS: 
127-18-4
Numer WE: 
204-825-9
Wzór chemiczny: 
C2Cl4
Numer indeksu: 
602-028-00-4
Numer CAS: 
7681-11-0
Numer WE: 
231-659-4
Wzór chemiczny: 
KI
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
67-64-1
Numer WE: 
200-662-2
Wzór chemiczny: 
C3H6O
Numer indeksu: 
606-001-00-8
Numer CAS: 
7440-23-5
Numer WE: 
231-132-9
Wzór chemiczny: 
Na
Numer indeksu: 
011-001-00-0
Numer CAS: 
75-52-5
Numer WE: 
200-876-6
Wzór chemiczny: 
CH3NO2
Numer indeksu: 
609-036-00-7
Numer CAS: 
75-05-8
Numer WE: 
200-835-2
Wzór chemiczny: 
C2H3N
Numer indeksu: 
608-001-00-3
Numer CAS: 
7719-09-7
Numer WE: 
231-748-8
Wzór chemiczny: 
Cl2OS
Numer indeksu: 
016-015-00-0
Numer CAS: 
67-66-3
Numer WE: 
200-663-8
Wzór chemiczny: 
CHCl3
Numer indeksu: 
602-006-00-4
Numer CAS: 
557-21-1
Numer WE: 
209-162-9
Wzór chemiczny: 
C2N2Zn
Numer indeksu: 
006-007-00-5
Numer CAS: 
544-92-3
Numer WE: 
208-883-6
Wzór chemiczny: 
CuCN
Numer indeksu: 
006-007-00-5
Strona 1 z 4