Chemia dla przemysłu
Strona 4 z 4
Wyników 61 - 70 z 70

Numer CAS: 
141-43-5
Numer WE: 
205-483-3
Wzór chemiczny: 
C2H7NO
Numer indeksu: 
603-030-00-8
Numer CAS: 
7727-54-0
Numer WE: 
231-786-5
Wzór chemiczny: 
(NH4)2S2O8
Numer indeksu: 
016-060-00-6
Numer CAS: 
7727-21-1
Numer WE: 
231-781-8
Wzór chemiczny: 
K2S2O8
Numer indeksu: 
016-061-00-1
Numer CAS: 
7722-84-1
Numer WE: 
231-765-0
Wzór chemiczny: 
H2O2
Numer indeksu: 
008-003-00-9
Numer CAS: 
79-09-4
Numer WE: 
201-176-3
Wzór chemiczny: 
C3H6O2
Numer indeksu: 
607-089-00-0
Numer CAS: 
69-72-7
Numer WE: 
200-712-3
Wzór chemiczny: 
C7H6O3
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
76-03-9
Numer WE: 
200-927-2
Wzór chemiczny: 
C2HCl3O2
Numer indeksu: 
607-004-00-7
Numer CAS: 
877-24-7
Numer WE: 
212-889-4
Wzór chemiczny: 
C8H5KO4
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7439-95-4
Numer WE: 
231-104-6
Wzór chemiczny: 
Mg
Numer indeksu: 
012-001-00-3
Numer CAS: 
1309-48-4
Numer WE: 
215-171-9
Wzór chemiczny: 
MgO
Numer indeksu: 
-
Strona 4 z 4