Chemia dla przemysłu
Wyników 21 - 40 z 70

Numer CAS: 
544-92-3
Numer WE: 
208-883-6
Wzór chemiczny: 
CuCN
Numer indeksu: 
006-007-00-5
Numer CAS: 
7440-31-5
Numer WE: 
231-141-8
Wzór chemiczny: 
Sn
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
3012-65-5
Numer WE: 
221-146-3
Wzór chemiczny: 
C6H14N2O7
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
68-04-2
Numer WE: 
200-675-3
Wzór chemiczny: 
C6H5Na3O7
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
127-18-4
Numer WE: 
204-825-9
Wzór chemiczny: 
C2Cl4
Numer indeksu: 
602-028-00-4
Numer CAS: 
7758-11-4
Numer WE: 
231-834-5
Wzór chemiczny: 
K2HPO4
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
75-09-2
Numer WE: 
200-838-9
Wzór chemiczny: 
CH2Cl2
Numer indeksu: 
602-004-00-3
Numer CAS: 
7778-50-9
Numer WE: 
231-906-6
Wzór chemiczny: 
K2Cr2O7
Numer indeksu: 
024-002-00-6
Numer CAS: 
75-15-0
Numer WE: 
200-843-6
Wzór chemiczny: 
CS2
Numer indeksu: 
006-003-00-3
Numer CAS: 
141-43-5
Numer WE: 
205-483-3
Wzór chemiczny: 
C2H7NO
Numer indeksu: 
603-030-00-8
Numer CAS: 
108-95-2
Numer WE: 
203-632-7
Wzór chemiczny: 
C6H6O
Numer indeksu: 
604-001-00-2
Numer CAS: 
7758-87-4
Numer WE: 
231-834-5
Wzór chemiczny: 
K2HPO4
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
122-52-1
Numer WE: 
204-552-5
Wzór chemiczny: 
C6H15O3P
Numer indeksu: 
-

Jod

Numer CAS: 
7553-56-2
Numer WE: 
231-442-4
Wzór chemiczny: 
I2
Numer indeksu: 
053-001-00-3
Numer CAS: 
7758-05-6
Numer WE: 
231-831-9
Wzór chemiczny: 
KIO3
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7681-11-0
Numer WE: 
231-659-4
Wzór chemiczny: 
KI
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7774-29-0
Numer WE: 
231-873-8
Wzór chemiczny: 
HgI2
Numer indeksu: 
080-002-00-6
Cena / kg:80,00 zł
Numer CAS: 
7681-82-5
Numer WE: 
231-679-3
Wzór chemiczny: 
NaI
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
56-40-6
Numer WE: 
200-272-2
Wzór chemiczny: 
C2H5NO2
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
16961-83-4
Numer WE: 
241-034-8
Wzór chemiczny: 
H2F6Si
Numer indeksu: 
009-011-00-5