Chemia dla przemysłu
Wyników 41 - 60 z 70

Numer CAS: 
7601-90-3
Numer WE: 
231-512-4
Wzór chemiczny: 
HClO4
Numer indeksu: 
017-006-00-4
Numer CAS: 
79-09-4
Numer WE: 
201-176-3
Wzór chemiczny: 
C3H6O2
Numer indeksu: 
607-089-00-0
Numer CAS: 
69-72-7
Numer WE: 
200-712-3
Wzór chemiczny: 
C7H6O3
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
121-57-3
Numer WE: 
204-482-5
Wzór chemiczny: 
C6H7NO3S
Numer indeksu: 
612-014-00-X
Numer CAS: 
76-03-9
Numer WE: 
200-927-2
Wzór chemiczny: 
C2HCl3O2
Numer indeksu: 
607-004-00-7
Numer CAS: 
877-24-7
Numer WE: 
212-889-4
Wzór chemiczny: 
C8H5KO4
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7439-95-4
Numer WE: 
231-104-6
Wzór chemiczny: 
Mg
Numer indeksu: 
012-001-00-3
Numer CAS: 
7727-54-0
Numer WE: 
231-786-5
Wzór chemiczny: 
(NH4)2S2O8
Numer indeksu: 
016-060-00-6
Numer CAS: 
7727-21-1
Numer WE: 
231-781-8
Wzór chemiczny: 
K2S2O8
Numer indeksu: 
016-061-00-1
Numer CAS: 
7722-84-1
Numer WE: 
231-765-0
Wzór chemiczny: 
H2O2
Numer indeksu: 
008-003-00-9
Numer CAS: 
75-52-5
Numer WE: 
200-876-6
Wzór chemiczny: 
CH3NO2
Numer indeksu: 
609-036-00-7
Numer CAS: 
141-78-6
Numer WE: 
205-500-4
Wzór chemiczny: 
C4H8O2
Numer indeksu: 
607-022-00-5
Numer CAS: 
7775-14-6
Numer WE: 
231-890-0
Wzór chemiczny: 
Na2O4S2
Numer indeksu: 
016-028-00-1
Numer CAS: 
7778-77-0
Numer WE: 
231-913-4
Wzór chemiczny: 
KH2PO4
Numer indeksu: 
-
Cena / l:150,00 zł
Numer CAS: 
108-46-3
Numer WE: 
203-585-2
Wzór chemiczny: 
C6H6O2
Numer indeksu: 
604-010-00-1
Numer CAS: 
1762-95-4
Numer WE: 
217-175-6
Wzór chemiczny: 
NH4SCN
Numer indeksu: 
615-004-00-3
Numer CAS: 
333-20-0
Numer WE: 
206-370-1
Wzór chemiczny: 
KSCN
Numer indeksu: 
615-030-00-5
Numer CAS: 
540-72-7
Numer WE: 
208-754-4
Wzór chemiczny: 
NaSCN
Numer indeksu: 
615-030-00-5
Numer CAS: 
10043-67-1
Numer WE: 
233-141-3
Wzór chemiczny: 
AlK(SO4)2
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7784-24-9
Numer WE: 
233-141-3
Wzór chemiczny: 
AlK(SO4)2·12H2O
Numer indeksu: 
-