Chemia dla przemysłu
Strona 4 z 4
Wyników 61 - 70 z 70

Numer CAS: 
7786-81-4
Numer WE: 
232-104-9
Wzór chemiczny: 
NiSO4
Numer indeksu: 
028-009-00-5
Numer CAS: 
7440-23-5
Numer WE: 
231-132-9
Wzór chemiczny: 
Na
Numer indeksu: 
011-001-00-0
Numer CAS: 
109-99-9
Numer WE: 
203-726-8
Wzór chemiczny: 
C4H8O
Numer indeksu: 
603-025-00-0
Numer CAS: 
62-56-6
Numer WE: 
200-543-5
Wzór chemiczny: 
CH4N2S
Numer indeksu: 
612-082-00-0
Numer CAS: 
7772-98-7
Numer WE: 
231-867-5
Wzór chemiczny: 
Na2O3S2
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
1309-48-4
Numer WE: 
215-171-9
Wzór chemiczny: 
MgO
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
21908-53-2
Numer WE: 
244-654-7
Wzór chemiczny: 
HgO
Numer indeksu: 
080-002-00-6
Numer CAS: 
108-88-3
Numer WE: 
203-625-9
Wzór chemiczny: 
C7H8
Numer indeksu: 
601-021-00-3
Numer CAS: 
6381-92-6
Numer WE: 
205-358-3
Wzór chemiczny: 
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
13746-66-2
Numer WE: 
237-323-3
Wzór chemiczny: 
C6FeK3N6
Numer indeksu: 
-
Strona 4 z 4