Chemia dla przemysłu
Wyników 1 - 11 z 11

Rozpuszczalniki

Numer CAS: 
123-91-1
Numer WE: 
204-661-8
Wzór chemiczny: 
C4H8O2
Numer indeksu: 
603-024-00-5
Numer CAS: 
67-64-1
Numer WE: 
200-662-2
Wzór chemiczny: 
C3H6O
Numer indeksu: 
606-001-00-8
Numer CAS: 
75-05-8
Numer WE: 
200-835-2
Wzór chemiczny: 
C2H3N
Numer indeksu: 
608-001-00-3
Numer CAS: 
100-51-6
Numer WE: 
202-859-9
Wzór chemiczny: 
C7H8O
Numer indeksu: 
603-057-00-5
Numer CAS: 
67-66-3
Numer WE: 
200-663-8
Wzór chemiczny: 
CHCl3
Numer indeksu: 
602-006-00-4
Numer CAS: 
127-18-4
Numer WE: 
204-825-9
Wzór chemiczny: 
C2Cl4
Numer indeksu: 
602-028-00-4
Numer CAS: 
75-09-2
Numer WE: 
200-838-9
Wzór chemiczny: 
CH2Cl2
Numer indeksu: 
602-004-00-3
Numer CAS: 
75-52-5
Numer WE: 
200-876-6
Wzór chemiczny: 
CH3NO2
Numer indeksu: 
609-036-00-7
Numer CAS: 
141-78-6
Numer WE: 
205-500-4
Wzór chemiczny: 
C4H8O2
Numer indeksu: 
607-022-00-5
Numer CAS: 
109-99-9
Numer WE: 
203-726-8
Wzór chemiczny: 
C4H8O
Numer indeksu: 
603-025-00-0
Numer CAS: 
108-88-3
Numer WE: 
203-625-9
Wzór chemiczny: 
C7H8
Numer indeksu: 
601-021-00-3