Chemia dla przemysłu

Fosforan wapnia

Numer CAS: 
7758-87-4
Numer WE: 
231-834-5
Wzór chemiczny: 
K2HPO4
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Tricalcium phosphate, tribasic calcium phosphate
Inne nazwy: 
Ortofosforan wapnia, fosforan(V) wapnia
Parametr Wartość
Wygląd biały proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Nie jest substancją niebezpieczną
słoik 2000 ml
Worki 25 kg