Chemia dla przemysłu

Potasu diwodorofosforan

Numer CAS: 
7778-77-0
Numer WE: 
231-913-4
Wzór chemiczny: 
KH2PO4
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Potassium dihydrogen phosphate, potassium phosphate monobasic
Inne nazwy: 
Potasu fosforan I zasadowy
Parametr Wartość
Wygląd białe, krystaliczne ciało stałe

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Nie jest substancją niebezpieczną
słoik 2000 ml
Worki 25 kg