Chemia dla przemysłu

Siarczan glinowo-potasowy

Numer CAS: 
10043-67-1
Numer WE: 
233-141-3
Wzór chemiczny: 
AlK(SO4)2
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Aluminum potassium sulfate, potassium alum
Inne nazwy: 
Siarczan(VI) glinu potasu
Parametr Wartość
Wygląd biały proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Nie jest substancją niebezpieczną.