Chemia dla przemysłu
Strona 1 z 2
Wyników 1 - 20 z 33

Sole

Cena / kg:80,00 zł
Numer CAS: 
7681-82-5
Numer WE: 
231-679-3
Wzór chemiczny: 
NaI
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
1762-95-4
Numer WE: 
217-175-6
Wzór chemiczny: 
NH4SCN
Numer indeksu: 
615-004-00-3
Numer CAS: 
7778-50-9
Numer WE: 
231-906-6
Wzór chemiczny: 
K2Cr2O7
Numer indeksu: 
024-002-00-6
Numer CAS: 
333-20-0
Numer WE: 
206-370-1
Wzór chemiczny: 
KSCN
Numer indeksu: 
615-030-00-5
Numer CAS: 
7681-11-0
Numer WE: 
231-659-4
Wzór chemiczny: 
KI
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
557-21-1
Numer WE: 
209-162-9
Wzór chemiczny: 
C2N2Zn
Numer indeksu: 
006-007-00-5
Numer CAS: 
544-92-3
Numer WE: 
208-883-6
Wzór chemiczny: 
CuCN
Numer indeksu: 
006-007-00-5
Numer CAS: 
6381-92-6
Numer WE: 
205-358-3
Wzór chemiczny: 
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7774-29-0
Numer WE: 
231-873-8
Wzór chemiczny: 
HgI2
Numer indeksu: 
080-002-00-6
Numer CAS: 
7789-00-6
Numer WE: 
232-140-5
Wzór chemiczny: 
CrK2O4
Numer indeksu: 
024-006-00-8
Numer CAS: 
7758-05-6
Numer WE: 
231-831-9
Wzór chemiczny: 
KIO3
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7775-14-6
Numer WE: 
231-890-0
Wzór chemiczny: 
Na2O4S2
Numer indeksu: 
016-028-00-1
Numer CAS: 
3012-65-5
Numer WE: 
221-146-3
Wzór chemiczny: 
C6H14N2O7
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
6484-52-2
Numer WE: 
229-347-8
Wzór chemiczny: 
H4N2O3
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
68-04-2
Numer WE: 
200-675-3
Wzór chemiczny: 
C6H5Na3O7
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
13746-66-2
Numer WE: 
237-323-3
Wzór chemiczny: 
C6FeK3N6
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7778-77-0
Numer WE: 
231-913-4
Wzór chemiczny: 
KH2PO4
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7758-11-4
Numer WE: 
231-834-5
Wzór chemiczny: 
K2HPO4
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
7758-87-4
Numer WE: 
231-834-5
Wzór chemiczny: 
K2HPO4
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
1341-49-7
Numer WE: 
215-676-4
Wzór chemiczny: 
H5F2N
Numer indeksu: 
009-009-00-4
Strona 1 z 2