Chemia dla przemysłu
Wyników 1 - 2 z 2

Tlenki

Numer CAS: 
1309-48-4
Numer WE: 
215-171-9
Wzór chemiczny: 
MgO
Numer indeksu: 
-
Numer CAS: 
21908-53-2
Numer WE: 
244-654-7
Wzór chemiczny: 
HgO
Numer indeksu: 
080-002-00-6