Chemia dla przemysłu

Tlenek magnezu

Numer CAS: 
1309-48-4
Numer WE: 
215-171-9
Wzór chemiczny: 
MgO
Numer indeksu: 
-
Nazwa angielska: 
Magnesium oxide, magnesia
Inne nazwy: 
Magnezja palona
Parametr Wartość
Wygląd biały proszek

Dane zawarte powyżej wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań lub testów przydatności wykonywanych przez odbiorcę przy dostawie.

Numer UN: 
-
Klasa ADR: 
nie dotyczy
Grupa pakowania: 
nie dotyczy
Hasło ostrzegawcze: 
-
Nie jest substancją niebezpieczną